فشارسنج بازویی بیورر BM20

4170000 ریال

فشارسنج بازویی مدل BM 20 سنجش از طریق بازو، کاملا اتوماتیک، دقت سنجش فشار: 2%، دقت سنجش ضربان قلب: 5%، مهر تأیید از انجمن فشار خون آلمان، دارای کاف متناسب با دوربازو 22-32 سانیتمتر…
Compare
فشارسنج بازویی مدل BM 20 سنجش از طریق بازو، کاملا اتوماتیک، دقت سنجش فشار: 2%، دقت سنجش ضربان قلب: 5%، مهر تأیید از انجمن فشار خون آلمان، دارای کاف متناسب با دوربازو 22-32 سانیتمتر…