تماس با ماآدرس فروشگاه:

اهواز-کیانپارس خیابان پهلوان شرقی نرسیده به چهار راه پهلوان

تلفن های تماس:

09016337750 و 09023200703

صندوق پستی:

info@pezeshkisheykh.ir

ساعت کاری:

روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 صبح تا 13 بعد از ظهر 17 تا 22