نام های تجاری

مارک های فشار سنج

 • OM PON
 • ستیزن
 • امسیگ
 • ALPK2
 • زیگلاس مد
 • ایزی لایف
 • بیورر
 • ریشتر

مارک دستگاه های تست قند

 • بایونیم
 • گالا
 • ام پرور
 • اکتیو
 • پرفرما
 • الگانس
 • زیگلاس مد
 • بیورر
 • صفر یک
 • گلوکوپلاس
 • مچ
 • مدیسان
 • گلوکوداکتر

مارک های دستگاه بخور سرد و گرم

 • امسیگ
 • اکسیر
 • آنی ساز
 • زیگلاس مد
 • APX
 • ایزی لایف
 • MAXY

مارک های تشک مواج سلولی تخم مرغی

 • امسیگ
 • اکسیر
 • شرلی
 • زیگلاس مد
 • ایزی لایف
 • STRIPAIR

مارک های ارتوپدی

 • OPPO
 • طب صنعت
 • پاک سمن
 • تن یار

مارک های لوازم طبی

 • هوشمند
 • امسیگ
 • درمان پژوه
 • اوتک